Hotline
0918.252.262
  • Hoặc chat với chúng tôi:
  • yahoo
  • skype
Quảng cáo

Bộ đàm Yanton M6

650.000 VNĐ

Motoplus M250-2

600.000 VNĐ

BAOFENG BF888S

600.000 VNĐ
650.000 VNĐ

Máy bộ đàm BF-A5

600.000 VNĐ
700.000 VNĐ


BAOFENG UV6D

850.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ

Bộ đàm Mini

600.000 VNĐ
900.000 VNĐ

BAOFENG 2 BĂNG UV-82

1.000.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ

BAOFENG BF666S

600.000 VNĐ
650.000 VNĐ

BAOFENG UV5RC

900.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ

BAOFENG BF-A5

600.000 VNĐ
700.000 VNĐ

BAOFENG BF888S

600.000 VNĐ
650.000 VNĐ

BAOFENG UV6

1.000.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ


Bộ đàm siêu nhỏ M1

1.000.000 VNĐ

Motoplus M250 Plus

900.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ

Motoplus M250-2

600.000 VNĐ

Máy bộ đàm M250

1.000.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ


KYD HT-300E

1.650.000 VNĐ

KYD HT-500E

1.650.000 VNĐ

KYD HT-800A (8 watt)

1.200.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ

KYD IP510

1.500.000 VNĐ

KYD IP607

1.800.000 VNĐ

KYD IP UV1

2.200.000 VNĐ

KYD IP670

Call

KYD IP606

Call


Bộ đàm 2 băng Yanton UV3D

1.100.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ

Bộ đàm Yanton M6

650.000 VNĐ

Bộ đàm Mini T-S1

700.000 VNĐ

Bộ đàm Yanton Q2

700.000 VNĐ
800.000 VNĐ

Bộ đàm nhỏ gọn T320

900.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ

Bộ đàm công suất lớn T650

1.600.000 VNĐ
1.800.000 VNĐ

Bộ đàm chống nước T518

900.000 VNĐ
1.450.000 VNĐ

Bộ đàm cầm tay Yanton T258

900.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ


KIRISUN FP460

3.250.000 VNĐ

KIRISUN PT4200

1.900.000 VNĐ
1.935.000 VNĐ


SMP308

Call

SMP418

1.200.000 VNĐ

Tìm chúng tôi trên Facebook
Xem