Hotline
0918.252.262
  • Hoặc chat với chúng tôi:
  • yahoo
  • skype
Quảng cáo

MOTOPLUS ID-M250Dplus

500.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ

BAOFENG UV5RC

800.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ

BAOFENG BF888S

420.000 VNĐ
650.000 VNĐ

Máy bộ đàm BF-A5

450.000 VNĐ
700.000 VNĐ


BAOFENG UV6D

800.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ

Bộ đàm Mini

650.000 VNĐ
900.000 VNĐ

BAOFENG 2 BĂNG UV-82

1.000.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ

BAOFENG UV5RC

800.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ

BAOFENG BF-A5

450.000 VNĐ
700.000 VNĐ

BAOFENG BF888S

420.000 VNĐ
650.000 VNĐ

BAOFENG BF668

900.000 VNĐ
950.000 VNĐ

BAOFENG UV6

1.000.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ


KYD HT-800A (8 watt)

1.200.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ

KYD IP510

1.400.000 VNĐ

KYD IP607

1.700.000 VNĐ

KYD IP UV1

2.200.000 VNĐ

KYD NC5H

1.200.000 VNĐ

KYD NC530

1.200.000 VNĐ

KYD IP670

Call

KYD IP606

Call


KIRISUN FP460

3.250.000 VNĐ

KIRISUN PT4200

1.900.000 VNĐ
1.935.000 VNĐ


SMP308

Call

SMP418

1.200.000 VNĐ

Tìm chúng tôi trên Facebook
Xem