Hotline
0918.252.262
  • Hoặc chat với chúng tôi:
  • yahoo
  • skype
Quảng cáo

Bộ đàm 3G | Wifi

Bộ đàm 3G | Wifi  là sản phẩm được tích hợp công nghệ mới nhất, máy được hỗ trợ khe gắn sim di động sử dụng mạng 3G/4G để kết nối với nhau vì vậy khoảng cách liên lạc giữa các máy không còn giới hạn, nơi nào có sóng di động là nơi đó có thể liên lạc bộ đàm với nhau ( ví dụ: máy ở Hà Nội vẫn liên lạc được với máy ở Cà Mau) ngoài ra máy còn tích hợp sóng Wifi, trong môi trường sử dụng có sóng Wifi ta có thể kết nối sóng wifi thay cho sóng 3G. 

Bộ đàm 3G | Wifi : Kết nối không khoảng cách!

 Tìm chúng tôi trên Facebook
Xem